KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Ogłoszenia

Informacja dotycząca COVID-19.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 30 kwietnia 2021 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szarych Szeregów w Łodzi wprowadza od 17 maja 2021 r. nauczanie hybrydowe wg następującego harmonogramu:

 • w dniach 17 - 21 maja 2021 r. do szkoły na zajęcia stacjonarne przychodzą uczniowie klas VI i VIII. Klasy IV, V i VII pozostają w trybie zdalnym;
 •  w dniach 24 - 28 maja 2021 r. w trybie stacjonarnym w szkole uczą się klasy IV, V i VII, a klasy VI i VIII pozostają w trybie zdalnym.


 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Szarych Szeregów
zaprasza do klas pierwszych

Wnioski należy składać od 4 maja on-line na stronie: https://lodz.elemento.pl
W razie kłopotów z logowaniem lub wypełnianiem niezbędnych formularzy, zapraszamy do sekretariatu szkoły.
Zapraszamy !!! 

Informacja o Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny

  

Informacja dotycząca COVID-19.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r., od 22 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

Wprowadza nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów klas I - VIII.

Z zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej mogą korzystać wyłącznie dzieci klas I - III, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rodzice, którzy chcą korzystać z opieki wnioskują do dyrektora o objęcie dziecka opieką. Świetlica będzie pracować w godzinach 7.00 - 17.00. Proszę o niezwłoczne przekazanie informacji telefonicznie (proszę również podać w jakich godzinach dziecko będzie pozostawało pod opieką świetlicy szkolnej) - nr kontaktowy 42 686 75 04.

Proszę zapoznać się z zasadami nauczania zdalnego obowiązującymi w szkole

Zasady nauczania zdalnego 

Informacja dotycząca PPK.

Szanowni Państwo,

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Szarych Szeregów w Łodzi informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na zarządzanie i prowadzenie PPK w SP 6 w Łodzi.

Do konkursu zgłosiło się siedem instytucji:

 • PKO TFI S.A.,
 • Nationale-Nederlanden PTE S.A.,
 • BPS TFI,
 • AvivaInvestors Poland TFI S.A.,
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ViennaInsuranceGroup,
 • TFI Alianz S.A.,
 • TFI PZU S.A.

Po przeanalizowaniu ofert zgodnie z „Opisem Warunków Zamówienia” przyznano punkty złożonym ofertom:

 1. PKO TFI S.A. - 42,84 pkt.
 2. Nationale-Nederlanden PTE S.A. - 32,55 pkt.
 3. BPS TFI - 66,01 pkt.
 4. AvivaInvestors Poland TFI S.A. - braki formalne
 5. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ViennaInsuranceGroup – 18,63 pkt.
 6. TFI Alianz S.A – 49,41 pkt.
 7. TFI PZU S.A – 89,77 pkt.

Tym samym wybrano ofertę TFI PZU S.A.